ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΕΞΑΣΚΟΥΜΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α’ ΤΕΥΧΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΕΞΑΣΚΟΥΜΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Α’ ΤΕΥΧΟΣ

8,50

Κωδικός προϊόντος: 978-960-5633-50-9 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο Μαθαίνω και Εξασκούμαι στα Μαθηματικά Α’ Δημοτικού (τεύχη Α’ και Β’) απευθύνεται στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Η δομή και η οργάνωσή του ακολουθεί την αντίστοιχη του σχολικού (Βιβλίο του Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών) και λειτουργεί παράλληλα με αυτό.
Το τεύχος Α’ περιέχει τέσσερις ενότητες, οι οποίες δομούνται σε 32 κεφάλαια.
Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από δύο μέρη:
– Το “Παρατηρώ” όπου μέσα από εικόνες ο μαθητής προσεγγίζει τις μαθηματικές έννοιες και ανακαλύπτει τη νέα γνώση.
Πλαισιώνεται από θεωρία διαμορφωμένη κατάλληλα για τους μικρούς μαθητές. Ενισχύεται με προεκτάσεις.
Ολοκληρώνεται με το “Μαθαίνω”.
– Το “Σκέφτομαι – Απαντώ” όπου μέσα από εικονο-ασκήσεις και προβλήματα ο μαθητής εμπεδώνει τη νέα γνώση.
Η διατύπωση των ασκήσεων είναι όμοια με αυτήν του σχολικού, αφενός για να βρίσκεται ο μαθητής σε “οικείο” περιβάλλον και, αφετέρου, για να μπορεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε άσκηση του σχολικού βιβλίου ή του τετραδίου εργασιών.
Οι ενότητες ολοκληρώνονται με επαναληπτικά μαθήματα και προτεινόμενα φύλλα αξιολόγησης.
Ακολουθούν οι λύσεις – απαντήσεις όλων των παραπάνω.
Στο τέλος του τεύχους υπάρχει Η επανάληψή μου, μια εποπτική παρουσίαση των κύριων σημείων του βιβλίου.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ISBN

978-960-5633-50-9

Pages

216

You've just added this product to the cart: