ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

13,68

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 26cm X 34cm

Περιλαμβάνει τους υποφακέλους:
Υποφάκελος Α’: Στοιχεία ταυτότητας υπαλλήλου, συζύγου, παιδιών και περιουσιακά τους στοιχεία
Υποφάκελος Β’: Τίτλοι σπουδών- προσόντα
Υποφάκελος Γ’: Υπαλληλική-Σταδιοδρομία-Διορισμός-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις-Προαγωγές κ.λ.π
Υποφάκελος Δ’: Εκθέσεις, Αξιολογήσεις υπαλλήλου
Υποφάκελος Ε’: Ηθικές Αμοιβές-Ποινές
Υποφάκελος ΣΤ’: Άδειες-Νοσηλεία
Υποφάκελος Ζ’: Διάφορα

Κωδικός προϊόντος: 1040600000072 Κατηγορία:
Προβολή καλαθιού